(Polski) Podręczniki

(Polski) Całość materiału BLS zebrana została w książce zaprojektowanej tak, abyś bez problemu mógł ją dopasować do aktualnego poziomu języka.

(Polski) W PODRĘCZNIKU DRUKOWANYM BLS znajdziesz

  • (Polski) Czytelne struktury gramatyczne.
  • (Polski) Praktyczne przykłady różnorodnych zwrotów – codziennych i grzecznościowych.
  • (Polski) Ćwiczenia leksykalne i gramatyczne.
  • (Polski) Dyktanda oraz dodatkowe materiały.
  • (Polski) Bogate słownictwo.