(Polski) Zajęcia

(Polski) Kładziemy duży nacisk na to, abyś już od początku nauki mógł osłuchać się z językiem. Już od pierwszych zajęć uczysz się szybkiego i poprawnego udzielania odpowiedzi na zadane pytania. Cały czas przebywasz w środowisku języka, którego się uczysz.