(Polski) FRANCZYZA

(Polski) POJĘCIE KNOW-HOW

(Polski) ZASADY WSPÓŁPRACY FRANCZYZOWEJ

(Polski) USŁUGI WSTĘPNE

 • (Polski) Produkty i usługi oferowane przez system
 • (Polski) Konkurencji
 • (Polski) Techniki marketingowe
 • (Polski) Metody rekrutacji i szkolenia pracowników
 • (Polski) Zarządzanie firmą
 • (Polski) Doradztwo w zakresie wyboru lokalizacji. Franczyzodawca zazwyczaj jest lepiej zorientowany co do warunków, jakim powinna odpowiadać właściwa lokalizacja punktu franczyzowego.
 • (Polski) Standaryzacja lokalu. Jednolity wizerunek punktów sieci franczyzowej jest z reguły najszybciej i zarazem najtaniej osiągany dzięki zastosowaniu standardowych planów i specyfikacji opracowanych przez franczyzodawcę.
 • (Polski) Zamówienie i dostarczenie wyposażenia.
 • (Polski) Rekrutacja personelu. Wielu franczyzobiorców nie ma doświadczenia w prowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na pracowników.
 • (Polski) Spójna kampania promocyjna, w związku z otwarciem punktu franczyzowego.

(Polski) USŁUGI BIEŻĄCE

 • (Polski) Regularne konsultacje i doradztwo ze strony franczyzodawcy.
 • (Polski) Szkolenia dla nowych pracowników franczyzobiorcy.
 • (Polski) Prace badawcze nad nowymi produktami i opracowywanie nowych strategii marketingowych. Wiele systemów franczyzowych zwiększyło swój udział w rynku i zyski dzięki zastosowaniu nowych pomysłów lub produktów zasugerowanych przez ich franczyzobiorców.
 • (Polski) Spójna kampania reklamowa i PR dla całego systemu franczyzowego
 • (Polski) Jednolite materiały promocyjne do wykorzystania w punktach franczyzowych.
 • (Polski) Wdrożenie wspólnych procedur w zakresie kompleksowej obsługi klientów Umożliwienie franczyzobiorcom wzajemnej wymiany doświadczeń poprzez organizowanie cyklicznych spotkań.
 • (Polski) Opracowanie wspólnej dla całego systemu witryny internetowej, która może służyć prezentacji systemu franczyzowego i jego oferty.Warto wiedzieć. W Europie został wypracowany Europejski Kodeks Franchisingu. Gwarantuje on etyczną i otwartą współpracę wewnątrz sieci.

[contact-form-7 id="140" title="Formularz 1"]