Podręczniki

Całość materiału BLS zebrana została w książce zaprojektowanej tak, abyś bez problemu mógł ją dopasować do aktualnego poziomu języka, na którym właśnie rozpoczynasz naukę.

Każda lekcja BLS oferuje zróżnicowany materiał leksykalno-gramatyczny umieszczony w jasno opracowanych, przejrzystych sekcjach. Z książek korzystać będziesz głównie podczas zajęć, ale umożliwiają one również przygotowanie się do spotkania z lektorem czy powtórkę materiału.

Całość materiału BLS zebrana została w książce zaprojektowanej tak, abyś bez problemu mógł ją dopasować do aktualnego poziomu języka.

W PODRĘCZNIKU DRUKOWANYM BLS znajdziesz

  • Czytelne struktury gramatyczne.
  • Praktyczne przykłady różnorodnych zwrotów – codziennych i grzecznościowych.
  • Ćwiczenia leksykalne i gramatyczne.
  • Dyktanda oraz dodatkowe materiały.
  • Bogate słownictwo.