Zajęcia

Komunikatywny poziom języka angielskiego albo niemieckiego za pomocą metody BLS osiągniesz bez trudu i bardzo szybko, ponieważ nasi lektorzy podczas zajęć mówią w naturalnym, szybkim tempie. Kładziemy duży nacisk na to, abyś już od początku nauki mógł osłuchać się z językiem. Dzięki temu wyjeżdżając za granicę, nie będziesz zaskoczony tempem konwersacji, bez problemu zrozumiesz to,  co  ludzie  do  Ciebie mówią, a także swobodnie im odpowiesz.

Już od pierwszych zajęć uczysz się szybkiego i poprawnego udzielania odpowiedzi na zadane pytania, które lektor wypowiada dwukrotnie, a do tego wspiera Cię podczas udzielania odpowiedzi. W metodzie BLS zastosowany został specjalnie skomponowany system powtarzania, który umożliwi Ci trwałe zapamiętanie materiału.

Co więcej, podczas zajęć lektor nie posługuje się językiem polskim. Dla Ciebie to ogromna korzyść, ponieważ cały czas przebywasz w środowisku języka, którego się uczysz. Dynamiczny dialog między lektorem a uczniem zawsze jest wsparty specjalnie opracowanym systemem gestów i obrazów, dlatego od samego początku nauki będziesz rozumiał zadawane pytania i udzielane odpowiedzi.

Kładziemy duży nacisk na to, abyś już od początku nauki mógł osłuchać się z językiem. Już od pierwszych zajęć uczysz się szybkiego i poprawnego udzielania odpowiedzi na zadane pytania. Cały czas przebywasz w środowisku języka, którego się uczysz.