FRANCZYZA

Franczyza jest sprawdzoną metodą prowadzenia własnej firmy, z powodzeniem stosowaną w wielu branżach na całym świecie. Franczyza to koncesja na wyłączne sprzedawanie danego produktu czy usługi, otrzymana od franczyzodawcy, czyli właściciela pomysłu. Franczyzobiorca otrzymuje od dawcy licencji kompletną koncepcję prowadzenia własnej firmy, kieruje nią i zarządza i bierze pełną odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Płaci jedynie za wykorzystanie w swej działalności doświadczenia, wiedzy i metod działania opracowanych przez dawcę licencji. Franczyza to pełny system prowadzenia biznesu oparty na ścisłej i trwałej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami.

POJĘCIE KNOW-HOW

Know-how oznacza komplet informacji, czyli fachowej wiedzy oraz doświadczeń związanych z prowadzeniem firmy. Franczyzobiorca otrzymuje know-how od dawcy licencji. Jest to po prostu gotowy przepis na prowadzenie własnego biznesu.

ZASADY WSPÓŁPRACY FRANCZYZOWEJ

Jedną z podstawowych różnic pomiędzy tradycyjną siecią dystrybucyjną a w pełni rozwiniętym systemem franczyzowym jest zakres wsparcia oferowanego franczyzobiorcom w postaci usług wstępnych oraz usług bieżących. Franczyzodawcy biorą na siebie obowiązki związane z rozwijaniem produktów i usług, działaniami reklamowymi i public relations (PR) dla całej sieci, rozwiązywaniem problemów z zaopatrzeniem i obsługą administracyjno-finansową systemu. Korzystanie przez franczyzobiorców z doświadczenia i pomocy franczyzodawcy daje pewność, że cała sieć franczyzowa działa według tych samych standardów, a dzięki temu osiąga wysoki poziom sprzedaży.

USŁUGI WSTĘPNE

(przed uruchomieniem przez franczyzobiorcę jego punktu franczyzowego)

Nie wszystkie sieci oferują jednakowo intensywne wsparcie dla partnerów. Warto to sprawdzić przed decyzją o inwestycji. Pełne wsparcie obejmuje m.in. Intensywny program szkoleniowy dotyczący m. in. takich aspektów jak:

 • Produkty i usługi oferowane przez system
 • Konkurencji
 • Techniki marketingowe
 • Metody rekrutacji i szkolenia pracowników
 • Zarządzanie firmą
 • Doradztwo w zakresie wyboru lokalizacji. Franczyzodawca zazwyczaj jest lepiej zorientowany co do warunków, jakim powinna odpowiadać właściwa lokalizacja punktu franczyzowego.
 • Standaryzacja lokalu. Jednolity wizerunek punktów sieci franczyzowej jest z reguły najszybciej i zarazem najtaniej osiągany dzięki zastosowaniu standardowych planów i specyfikacji opracowanych przez franczyzodawcę.
 • Zamówienie i dostarczenie wyposażenia.
 • Rekrutacja personelu. Wielu franczyzobiorców nie ma doświadczenia w prowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na pracowników.
 • Spójna kampania promocyjna, w związku z otwarciem punktu franczyzowego.

USŁUGI BIEŻĄCE

(po uruchomieniu przez franczyzobiorcę jego punktu franczyzowego)

 • Regularne konsultacje i doradztwo ze strony franczyzodawcy.
 • Szkolenia dla nowych pracowników franczyzobiorcy.
 • Prace badawcze nad nowymi produktami i opracowywanie nowych strategii marketingowych. Wiele systemów franczyzowych zwiększyło swój udział w rynku i zyski dzięki zastosowaniu nowych pomysłów lub produktów zasugerowanych przez ich franczyzobiorców.
 • Spójna kampania reklamowa i PR dla całego systemu franczyzowego
 • Jednolite materiały promocyjne do wykorzystania w punktach franczyzowych.
 • Wdrożenie wspólnych procedur w zakresie kompleksowej obsługi klientów Umożliwienie franczyzobiorcom wzajemnej wymiany doświadczeń poprzez organizowanie cyklicznych spotkań.
 • Opracowanie wspólnej dla całego systemu witryny internetowej, która może służyć prezentacji systemu franczyzowego i jego oferty.Warto wiedzieć. W Europie został wypracowany Europejski Kodeks Franchisingu. Gwarantuje on etyczną i otwartą współpracę wewnątrz sieci.

W Europie został wypracowany Europejski Kodeks Franchisingu. Gwarantuje on etyczną i otwartą współpracę wewnątrz sieci. Warto – przed przystąpieniem do sieci franczyzowej – sprawdzić, czy jest on w niej respektowany, a najlepiej wpisany w umowę franczyzową.

[contact-form-7 id="140" title="Formularz 1"]